Initiativet till Sällskapet Lajbanerna togs av Jörgen Ström, som tillsammans med Sven Simonson, Hasse Ollander, Lars Olov Hjeltman och Carina Hansson utgjorde den första styrelsen, hösten 1965. Syftet - förutom att kunna ordna spelningar - var att, med kommunens hjälp, få tillgång till en bra lokal för ungdomsverksamhet. Alla politiska partier ställde upp på Sällskapets idéer - men inget blev förverkligat. Låter det bekant?

På bilden ses Jörgen, Sven och Carina tillsammans med Björn Hjortling och Bror Bäckman från kommunens sida.

Under våren 1966 ersattes Carina Hansson av Anders Jarefors, och dessutom tillkom Lars Thorn. På de bilder som togs i maj -66 saknas dock både Hjeltman och Thorn - på nedre bilden har dessa ersatts av en - stormhatt...

I februari 1967 flyttade Jörgen Ström till Göteborg, till styrelsen knöts då Lasse Wikman, denna konstellation arbetade fram till sommaren 1967. Enligt tidningarna befarades att verksamheten sedan skulle komma att upphöra, eftersom en fungerande styrelse saknades - men när hösten kom fanns den! Larsche Hjeltman, Jan Berg och Grels Zakrisson lovade, inför spelningen med Tom&Mick, att det åtminstone skulle bli tre popkvällar...

Andra personer som jobbade hårt med Lajbanerna 1965-67 (enligt Anders J):

Peppe Engberg (konstnärlig ledare, gjorde bl a loggan)
Conny Bergström Sjöberg (tekniken)
Bengt Ollander (”exkrementtekniker”)
Kjelle Grahnström
Christer Östlund
Roger Hansson (utsmyckning)
Pär Johansson (utsmyckning)